Kontakt

Pantsättningshandlingar
Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Tallstigen 2
NABO 7868, FE 617
107 76 Stockholm

Märk kuvertet ”Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal”.

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal
Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap, skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Tallstigen 2
NABO 7868, FE 617
107 76 Stockholm

Märk kuvertet ”Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal”.

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning.

Mäklarbild
Vid förfrågan från mäklare skall föreningen hänvisa mäklaren till: maklarservice.com. Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild. Frågor utöver mäklarbild hänvisas till vår förvaltares kontaktformulär.

Utdrag ur lägenhetsförteckningen
Medlemmar och banker kan hämta ut detta genom att fylla i kontaktformuläret på nabo.se/kontakt

För medlemmar
Brf Tallstigen 2
c/o Thom Sundberg, ordförande
Blåbärsslingan 55
138 35 Älta
070-768 21 60 (sms:a gärna så ringer jag upp)
info(a)tallstigen2.se