Kontakt

Pantsättningshandlingar
Alla pantsättninghandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl svarskuvert eller avnoteringar) skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Tallstigen 2
NABO 7868, FE 617
107 76 Stockholm

Märk kuvertet ”Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal”.

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning samt inskick till kreditinstitut.

Överlåtelseavtal och upplåtelseavtal
Kopior på alla överlåtelseavtal och upplåtelseavtal, inkl bekräftelse på godkänt medlemskap, skall omedelbart, enligt bestämmelser i Bostadsrättslagen, tillsändas:

Brf Tallstigen 2
NABO 7868, FE 617
107 76 Stockholm

Märk kuvertet ”Överlåtelseavtal / Upplåtelseavtal”.

Förvaltaren ansvarar sedan för notering i lägenhetsförteckning.

Mäklarbild
Vid förfrågan från mäklare skall föreningen hänvisa mäklaren till: maklarservice.com. Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild. Frågor utöver mäklarbild hänvisas till vår förvaltares kontaktformulär.

Utdrag ur lägenhetsförteckningen
Medlemmar och banker kan hämta ut detta genom att fylla i kontaktformuläret på nabo.se/kontakt

För medlemmar
Brf Tallstigen 2
c/o Peter Schultz, ordförande
Blåbärsslingan 61
138 35 Älta
072-443 25 10 
info (snabel-a) tallstigen2.se

Alla kontakter från företag med syfte att sälja produkter eller tjänster till föreningen undanbedes! Det gäller både via föreningens mejl och det privata telefonnummer som är angivet ovan och som endast är avsett för föreningens medlemmar. Om föreningen behöver göra inköp från ny leverantör, då tar styrelsen själv kontakt med möjliga leverantörer.