Skötsel och underhåll

Mer information finns om du loggar in på medlemssidorna.

Till varje hus finns en BOPÄRM från NCC. Pärmen innehåller viktiga anvisningar för underhåll av material och installationer i huset.

Nedan finns listat grundläggande skötselråd för det som ägs gemensamt av föreningen men där boende svarar för löpande underhåll. 

Värmepannor
Värmepannan underhålls av boende enligt värmepannans användarhandbok, avsnitt Skötsel:

Anvandarhandledning_IVT490

Här finns även en enklare information om värmepannan samt en skötselanvisning sammanställd av styrelsen 2009:
01_Värmepumpen och 02_Skötsel av värmepump

OBS! En felaktig instruktion har tidigare delats ut av styrelsen om att rengöra kondensslangarna med hjälp av en pet-flaska med varmvatten och diskmedel som man pressar upp i slangen. Den metoden för rengöring kan skada systemet. Styrelsen uppmanar därför alla att slänga ev. sparade instruktioner om denna metod och endast rengöra pannan enligt instruktion i användarhandledningen.

Filter, tilluftsdon
Filter i tilluftsdon Fresh 90 bör bytas/rengöras årligen. Filter finns att köpa i bygghandeln, ett tips är att köpa ett större ark och klippa till. Observera att ventilerna ska vara öppna året runt. Läs mer i denna PDF: Byte av luftfilter_090123

Krypgrund och vind
Krypgrunden och vinden ska inspekteras en gång per år. Titta efter tecken på fukt. Rapportera till styrelsen vid misstänkt problem.

Entrétrappor
Entrétrapporna underhålls av boende. Entrétrapporna oljas en gång per år.