Ansvarsfördelning mellan boende och förening

Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i föreningen som äger lägenheterna. Ansvar för skötsel och reparationer av fastigheten och lägenheterna vilar på både den enskilda bostadsrättsinnehavaren och föreningen.

Fördelning av ansvar
stadgarna finns reglerat vad som är bostadsrättsinnehavarens respektive föreningens ansvar när det gäller reparationer och åtgärder. Stadgarna utgår från Bostadsrättslagen.

Se även artikel från Bostadsrätterna Sverige om ansvarsfördelning.