Felanmälan

Felanmälan
Kontakta alltid styrelsen vid fel på fastigheten. Styrelsen anvisar lämplig entreprenör. Vid akut fel kan boende behöva ta direktkontakt med lämplig firma, se nedan.

Fel i den egna bostaden svarar boende själva för. Mer om detta finns att läsa i stadgarna §32. Fråga styrelsen om det finns oklarheter.

Blankett för felanmälan
Felanmälan Tallstigen 2

Akut vattenläckage eller akut avloppsproblem
Vid akut vattenläckage, stäng omedelbart av huvudkranen vid vattenmätaren. Kontakta styrelsen, samt vid akut behov ta direktkontakt med rörmokare med jour, t ex Jouraktören AB, 08-410 256 10, http://www.jouraktoren.se.

Droppande vattenledningar i badrum etc. svarar boende själva för. Kontakta styrelsen vid frågor.

Värmepannan
Vid fel på värmepannan, kontakta styrelsen.

Fastighetsjour
Vid fel på fastigheten kontaktas i första hand styrelsen. Om det är riktigt akut och ingen i styrelsen kan nås, kontakta själv lämplig entreprenör.

TV/telefoni/bredband
Telia teknisk support, 020-240 250. Tilläggsbeställningar etc, 020-755 766, hänvisa till föreningens avtal genom samfälligheten Björnvägen.

Skadedjur
Kontakta styrelsen vid misstanke om skadedjur. I föreningens försäkring ingår skadedjursbekämpning genom Anticimex.

Ansvarsfördelning mellan boende och förening

Har du frågor om ansvarsfördelning för skötsel och reparationer, se medlemssidorna om regler och råd. Ansvarsfördelningen är reglerad i stadgarna.