Information om telefoni, sophämtning mm.

Att bo i bostadsrätt
Föreningen är medlem i bostadsrättsorganisationen Bostadsrätterna Sverige. Vill du veta mer om vad det innebär att bo i bostadsrätt rekommenderar vi deras hemsida www.bostadsratterna.se.

Som medlem har du även tillgång till särskilda medlemssidor.
Inloggning: användarnamn BRF Tallstigen 2 och lösenord 1604

Samfällighetsföreningen
Brf Tallstigen 1, Brf Tallstigen 2 och villorna på Blåbärsslingan ingår i Björnvägens samfällighetsförening. Samfälligheten ansvarar för vägar, lekparken, kabel-TV och IT. Har du frågor eller synpunkter i ärenden som rör samfälligheten kan du ta kontakt via mail, bjornvagenssamfallighet@hotmail.com.

Sophämtning
Tömning av kärlen sker på onsdagar. Placera kärlet i höjd med brevlådan och så att locket öppnas in mot huset.

Försäkring
Föreningen har en försäkring som bland annat innebär att boende inte behöver privat bostadsrättstillägg i hemförsäkringen. I försäkringen ingår även skadedjursförsäkring. Kontakta styrelsen vid försäkringsfrågor som berör föreningen.

TV/telefoni/bredband
Föreningen har TV/telefoni/bredband genom ett genom avtal tecknat av samfälligheten Björnvägen. Telia teknisk support, 020-240 250. Tilläggsbeställningar etc, 020-755 766, hänvisa till föreningens avtal.