Styrelse

Styrelse vald vid stämman 2021.

Ordförande Thom Sundberg      
Kassör Lena Söderlundh      
Sekreterare Anders Isberg      
Ledamot Johan Bogren      
Ledamot vakant      
Suppleant Michael Öhrström      
Suppleant vakant