Dags att byta filtren?

En gång om året bör filtren i tilluftsdonen bytas. Detta är något som varje borättsägare byter själv. Miljöfiltret köps på bygghandeln t.ex. Bygma, Fredells. Filtren benämns ”Miljöfilter för tilluftsdon typ Fresh 90”.

Varje hus har åtta filter (gäller både radhus och grändhus). Ett tips är att köpa ett större ark och klippa till själv i lagom storlek.

Filtren byts för att tilluftsdonen ska ge den tillströmning av luft som krävs för att ventilation och uppvärmning ska fungera. Om de inte byts riskeras dålig luftkvalitet och högre energiförbrukning.

Observera att ventilerna i tilluftsdonen alltid ska vara öppna. Vid sträng kyla kan de dras igen något men aldrig mer än till hälften. Då sugs luft i stället in genom springor och fönstersmygar.