Information från styrelsen (2018-09-10)

Bild på ett träd

Arbetsgrupp kring friköpsfrågan och information
Efter extrastämman i slutet av juni framkom kritik mot styrelsens hantering av friköpsfrågan och informationen till medlemmarna. Det framfördes önskemål om att tillsätta en arbetsgrupp med medlemmar både utom och inom styrelsen.

Styrelsen har tagit till sig kritiken och tillsätter nu två arbetsgrupper. En som ska arbeta med friköpsfrågan och en som ska arbeta med hur information ges från styrelsen till medlemmarna. Ni som är intresserade att vara med kan maila styrelsen på info@tallstigen2.se

Hemsidan
Från och med nu är infobrev som detta och övrig information lättillgänglig från föreningens hemsida, dvs de går att komma åt utan inloggning.

Vattenutkastare
Med anledning av tidigare vattenskador hos några boende håller styrelsen på inrådan av VVS-tekniker att inspektera alla utkastare. Alla är ännu inte undersökta men hittills har det inte framkommit något avvikande.

Liksom tidigare är det ändå mycket viktigt att inför vintern skruva bort alla kopplingar från utkastarna för att minska risken för isproppar.

Ny konstituering av styrelsen
Sedan 27/8 är Thom Sundberg ny ordförande i föreningens styrelse.

Uppgradering av bredbandet
Björnvägens samfällighetsförening har förhandlat med Telia att byta ut switcharna i vår teknikbod vilket kommer att ske i november. Bytet av switchar är nödvändigt för att få bättre driftsäkerhet och även för att göra det möjligt för oss boende att mot avgift kunna beställa en högre hastighet på internet. Telia kommer då även att byta ut alla fiberkonvertrar som sitter inne i husen.

Mer information om detta kommer senare under hösten.