Information från styrelsen (2018-10-02)

Träd

Arbetsgrupp kring friköpsfrågan och information
Efter extrastämman i slutet av juni framkom kritik mot styrelsens hantering av friköpsfrågan och informationen till medlemmarna. Det framfördes önskemål om att tillsätta en arbetsgrupp med medlemmar både utom och inom styrelsen.

Vi ser gärna att några medlemmar anmäler sig och är med i diskussionen av dessa två frågor. Kontakta oss på: info@tallstigen2.se

Översyn av avtal
Just nu håller vi på att gå igenom våra avtal och ett avtal som vi har haft sen föreningen grundades är det med vår förvaltare Riksbyggen (fd ISS). Vi har fått indikationer på att kostnaden för detta avtal är för hög. Styrelsen har som högsta prioritet att reducera föreningens fasta kostnader. Vi kommer att återkomma med mer information i nästa informationsbrev.

Vattenutkastare
Med anledning av tidigare vattenskador hos några boende håller styrelsen på inrådan av VVS-tekniker att inspektera alla utkastare. Alla är ännu inte undersökta men hittills har det inte framkommit något avvikande, vi kommer att undersöka alla innan oktobers slut.

Nu har hösten kommit och det börjar närma sig med frost och minusgrader och därför behöver alla säkerställa de har skruvat bort alla kopplingar från utkastarna för att minska risken för isproppar och potentiella vattenskador.

Ytterdörrar
Styrelsen är medvetna om att det har varit ett långdraget problem med våra ytterdörrar. Därför har vi för avsikt att ta in 3 offerter gällande att byta ut dessa. Har ni kontakter som skulle kunna hjälpa oss att få ett bra pris hör av er till oss på info@tallstigen2.se.

Friköp
Vi kommer ha friköpsfrågan som en stående punkt på informationsbrevet eftersom det är något som berör alla. Just nu har vi tillsatt en intern arbetsgrupp som första fokus är att samla all tillgänglig information för att skapa sig en bild av vad som är gjort och vad som behöver göras. Medlemmar är välkomna att deltaga och hjälpa till i detta arbete