Information från styrelsen (2019-06-11)

Vattenavläsning
I månadsskiftet juni/juli är det dags för den återkommande avläsningen av vattenmätarna, information gällande detta kommer att komma när det närmar sig.

Byggnation eller ombyggnation
Ska du bygga om eller göra någon förändring inne eller ute, kolla med styrelsen och läs stadgarna vad som får och ej får göras. Om något är oklart får ni självklart alltid kontakta någon i styrelsen.

Ny styrelse
Vi har nya ledamöter i styrelsen Lina och Johan.

Nya stadgar
I och med årsstämman så röstade vi igenom nya stadgar, viktigt att alla läser igenom dessa. De finns publicerade hos Bolagsverket och såklart på vår hemsida www.tallstigen2.se.

Glad sommar
Styrelsen önskar alla medlemmar en skön och lång sommarledighet.

Ta hjälp av varandra om ni behöver hjälp under sommaren och håll koll på varandras hus. Vi bor här tillsammans.