Information från styrelsen (2019-08-30)

Vattenavläsning
Innan sommaren informerade vi om vattenavläsning som alla medlemmar måste göra halvårsvis. Alla har skickat in sin förbrukning till oss och kommer läggas på avgiften för oktober.

När ska medlemmarna kontakta styrelsen
Det bästa är att alltid kontakta styrelsen när problem i bostaden uppstår. Eftersom vi bor i bostadsrättsförening är ansvaret delat mellan bostadsrättshavaren och bostadsrättsföreningen att ta hand om våra hus.

Exempel på bostadsrättshavarens ansvarsområde är alla ytskikt, dvs alla innerväggar, golv och innertak. Rensning av vattenlås, vitvaror, köksfläkt, altan, utomhustrappa och skötselområde.

Exempel på bostadsrättsföreningens ansvarsområde är stammar, bärande väggar, värmepumpen, yttertak, ytterväggar och ventilation.

Stadgarna styr vem som är ansvarig för vad. Läs gärna igenom dessa på vår hemsida http://www.tallstigen2.se

Kontakta styrelsen på info@tallstigen2.se eller någon i styrelsen.

Ytterdörrar
Översyn är planerad av alla ytterdörrar, inspektion hos samtliga medlemmar ska ske för att få en bild av vilka problem som finns. Vi återkommer om mer information.