Information från styrelsen (2018-11-09)

Nya switchar för möjlighet till snabbare bredband
På tisdag den 13/11 kommer Telia att uppgradera switcharna till vårt internet i boden vid lekplatsen. Det innebär att uppkopplingen kommer att vara nere under tiden detta pågår. Exakt vilka tiderkan tyvärr inte meddelas på förhand men Telia har förberett allt för minimal påverkan för oss boende.

Mellan den 18-20 november kommer sedan Telias (via entreprenör) att byta ut mediaomvandlarna i respektive hushåll och behöver i samband med det tillgång till respektive hushåll. Telia kommer att kontakta respektive hushåll separat för att komma överens om en tid då bytet kan göras. Bytet görs för att möjliggöra högre bredbandskapacitet samt tillförlitlighet.

Byte av ekonomisk förvaltare.
Under våren gjorde styrelsen en översyn avföreningens kostnader och tog då in konkurrerande offerter till Riksbyggen. Under hösten har vi följt upp detta och fortsatt förhandlat priserna kring offerterna och har nu tecknat avtal med Rådrum som innebär en stor sänkning av kostnaden för föreningen. Bytet beräknas ske efter årsskiftet då avtalet med Riksbyggen löper ut. Mer info samt exakt datum kommer senare. 

Arbetsgrupp kring friköpsfrågan och information
Efter extrastämman framfördes önskemål om att tillsätta en arbetsgrupp med medlemmar både utom och inom styrelsen. Styrelsen har tagit till sig kritiken och har tillsatt  två arbetsgrupper. En som ska arbeta medfriköpsfrågan och en som ska arbeta med hur information ges från styrelsen till medlemmarna. Vi söker fortfarande efter fler som vill vara med. Ni som är intresserade att vara med kan maila styrelsen på info@tallstigen2.se

Påminnelse om regler för gästparkering
Styrelsen  har  fått klagomål  på  att medlemmar  i  Tallstigen 2  parkerar  på gästparkeringarna  i  området. Därför  kommer  en påminnelse  om  att gästparkeringar  i  området inte  ska  användas av  boende  utan är  till  just för  gäster  som besöker  oss. 

Friköp
Inget nytt har tillkommit sedan senaste infobrevet.