Information från styrelsen (2018-12-13)

Vattenutkastare
Översynen av vattenkastarna är nu klar. Samtliga vattenutkastare fungerar som de ska. Ingen ytterligare åtgärd kommer därför att behövas. För att förhindra skador är det dock viktigt att bort alla munstycken från utkastaren så fort som det riskerar att bli minusgrader.

Brandvarnare
Styrelsen vill passa på att påminna alla om att testa så att era brandvarnare fungerar som de ska och byta batterier om det behövs.

Byte av förvaltare – praktisk info
Som vi informerade i förra info-brevet så kommer vi att byta förvaltare från årsskiftet. Det betyder att hyresavierna kommer att komma från Rådrum istället för Riksbyggen. Ni som betalar via autogiro eller e-faktura måste alltså ändra till Rådrum via internetbanken. Ni som får avierna med fysisk post behöver inte göra någonting förutom att vara observanta på nytt bank eller plusgiro-nummer som det ska betalas till.

Avgiftsfri månad
Föreningen har god ekonomi. Styrelsen har därför beslutat att januari månad blir avgiftsfri.

Sophantering
Styrelsen har undersökt möjligheten att ändra föreningens abonnemang för sophämtningen till enskild avfallstaxa och önskar de boendes synpunkter på detta. I dagsläget har föreningen en taxa som är baserad på flerbostadshus och den beräknade kostnaden för 2019 är 2 518 kr/år och kärl med tömning av restavfallet (grönt kärl) varje vecka. Då vissa hushåll även har matavfallskärl (brunt kärl) har föreningen fått en reducerad taxa. Vid byte till enskild taxa skulle tömningen av sopkärlen istället vara behovsstyrd och kostnaden baseras utifrån det. Kostnaden kan reduceras genom att varje hushåll har matavfallsinsamling och färre tömningar.  Ett genomsnittligt hushåll i Nacka har 15 tömningar av restavfall varje år (enligt Nacka vatten och avfall). Med enskild taxa skulle sophämtningskostnaden för varje hushåll vara 1 458 kr/år och 40 kr/tömning (72 kr utan matavfallsinsamling) av restavfallet och 5 kr/tömning av matavfallet. Med 15 tömningar/år och matavfallsinsamling skulle den totala kostnaden för varje hushåll vara 2 133 kr/år. Det är även möjligt för boende att dela matavfallskärl (upp till fyra hushåll). För att byta till enskild taxa krävs en flyttanmälan med underskrift från varje enskild boende att de tar över fakturan. Genom att de boende tar över kostnaden för sophämtningen kan boendeavgiften sänkas. Vid frågor och synpunkter kontakta Lena Söderlundh.