Information om eventuellt friköp

Senaste status i utredning om förutsättningarna för ett eventuellt framtida friköp finns i årsredovisning för 2013.

Informationsbrev Tallstigen 2 130123 samt tillhörande PM om friköp

Information samt enkät om intresse för friköp 130318

Informationsbrev Tallstigen 2 130411 med resultat av enkät

Den 21 februari 2013 hölls ett informationsmöte om ett eventuellt framtida friköp. Till informationsmötet hade en PM med fakta om friköp tagits fram. Den 18 mars 2013 delades en enkät om intresse för friköp ut, tillsammans med kompletterande fakta.

Inför informationsmötet har styrelsen låtit göra sk typvärderingar av våra två hustyper radhus och grändhus. Typvärderingarna kan du ladda ned här:

121212_typvardering_radhus

121212_typvardering_grandhus

För info om vad som skett efter enkäten, se informationsbrev från april 2013 och framåt.