Målning av husen

Den 2 maj 2016 inleds målning av våra hus. Målningen sker i två etapper under 2016 och 2017 och pågår under maj-augusti. Entreprenör är TA Nordströms Måleri AB.

Tidsplan
Under 2016 målas i första hand Blåbärsslingan 2, 4, 6, 7-17, 12, 14, 16, 18 och 20. Om vädret blir bra kommer även Blåbärsslingan 42-52 att hinna målas i år, annars 2017. Blåbärsslingan 33-43 samt 53-63 målas 2017.

Hustvätt och målning tar ca 3-7 dagar per hus beroende på väder. Målningen inleds den 2 maj med start nerifrån Blåbärsslingan 2. Uppehåll kan komma att göras under ett par veckor i juli.

Lapp i brevlådan när det är dags för ditt hus
Ett par dagar innan hustvätt och målning startar lägger målarfirman en lapp i brevlådan. Det är mycket viktigt att alla noterar när lappen kommer och gör nödvändiga förberedelser.

Förberedelser – viktigt!
I god tid innan målningen måste var och en förbereda så att målarfirman kan komma åt fasaderna runt om husen. De kommer att använda skylift, uppfällbar ställning och stege. Vid hustvätt stänker smutsigt vatten. Markiser, lampor mm. kommer att täckas in med plast av målarfirman.

Checklista för alla boende:
• Flytta utemöbler och allt annat löst några meter bort från väggarna.
• Töm carporten.
• Skruva bort spaljéer etc. samt plåtsiffran med husnumret.
• Fäll in markiser.
• Parkera bilen på gästparkeringen de dagar tvätt och målning pågår.

Mer information
Styrelsen kommer att återkommande informera om tidsplan, justeringar mm. Har du frågor eller behöver hjälp med praktiska saker kring målningen, kontakta styrelsen.

Nu ser vi fram emot ett lyckat målningsprojekt där vi tillsammans hjälps åt för att allt ska gå så smidigt som möjligt !

Hälsningar styrelsen

Rotavdrag

Som bostadsrättshavare kan man göra rotavdrag för arbete inne i lägenheten. Du kan inte göra rotavdrag för arbete utanför lägenheten, t ex på vind, uppsättning av markiser eller altanbygge.

För att göra avdraget ska man som bostadsrättshavare uppge organisationsnummer och lägenhetsnummer. (Fastighetsägare ska uppge fastighetsbeteckning, men det gäller enbart då man äger fastigheten, vilket bostadsrättshavare inte gör. Det är föreningen som är fastighetsägare.)

Organisationsnummer för Brf Tallstigen 2 är 769612-7740.

Lägenhetsnummer står på kontrakt. Se även nedan.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Gatunummer Lägenhetsnummer i avtal
Bbs 2 1
Bbs 4 2
Bbs 6 3
Bbs 7 4A
Bbs 9 4B
Bbs 11 4C
Bbs 12 9
Bbs 13 4D
Bbs 14 8
Bbs 15 4E
Bbs 16 7
Bbs 17 4F
Bbs 18 6
Bbs 20 5
Bbs 33 11
Bbs 35 12
Bbs 37 13
Bbs 39 14
Bbs 41 15
Bbs 42 10F
Bbs 43 16
Bbs 44 10E
Bbs 45 17
Bbs 46 10D
Bbs 47 18
Bbs 48 10C
Bbs 50 10B
Bbs 51 19
Bbs 52 10A
Bbs 53 20
Bbs 55 21
Bbs 57 22
Bbs 59 23
Bbs 61 24
Bbs 63 25

 

 

Ny info om skötsel av värmepanna mm

OBS! En felaktig instruktion har tidigare delats ut av styrelsen om att rengöra kondensslangarna med hjälp av en pet-flaska med varmvatten och diskmedel som man pressar upp i slangen. Den metoden för rengöring kan skada systemet. Styrelsen uppmanar därför alla att slänga ev. sparade instruktioner om denna metod och endast rengöra pannan enligt instruktion i användarhandledningen.

Se i övrigt info under Regler och råd.

Information om eventuellt friköp

Senaste status i utredning om förutsättningarna för ett eventuellt framtida friköp finns i årsredovisning för 2013.

Informationsbrev Tallstigen 2 130123 samt tillhörande PM om friköp

Information samt enkät om intresse för friköp 130318

Informationsbrev Tallstigen 2 130411 med resultat av enkät

Den 21 februari 2013 hölls ett informationsmöte om ett eventuellt framtida friköp. Till informationsmötet hade en PM med fakta om friköp tagits fram. Den 18 mars 2013 delades en enkät om intresse för friköp ut, tillsammans med kompletterande fakta.

Inför informationsmötet har styrelsen låtit göra sk typvärderingar av våra två hustyper radhus och grändhus. Typvärderingarna kan du ladda ned här:

121212_typvardering_radhus

121212_typvardering_grandhus

För info om vad som skett efter enkäten, se informationsbrev från april 2013 och framåt.